Alkohol, droger och missbruk

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Omsorgsförvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: on@storuman.se

Telefontid:
Mottagningsenheten Storuman kommun
Måndag, tisdag, onsdag och fredag kl 09.00-11.00
Telefon: 0951-140 22 
Fax: 0951-140 56

Ansvarig nämnd

Innan kroppen och hjärnan vuxit färdigt är man känsligare för skador och sjukdomar som alkohol kan ge. Unga under 18 år ska inte dricka alls och det är därför det finns åldersgränser för köp och konsumtion av alkohol.

Eftersom det kan vara stor skillnad mellan hur olika personer påverkas av alkohol, kan man aldrig jämföra sitt eget drickande med andras. Om man är beroende berusar man sig så mycket att kroppen vänjer sig vid att vara påverkad, och det blir svårt att klara sig utan.

Att vara beroende innebär att du inte längre kan styra över ditt drickande eller droganvändande. Risken för att bli beroende är större om du dricker eller drogar ofta eller mycket.

Du kan få hjälp om du är orolig över dina föräldrars eller ditt eget missbruk av alkohol eller droger. Du kan vända dig till socialtjänsten eller till öppenvården Kom In. Vi lyssnar till dig och ger dig råd, stöd och hjälp. Du kan även be en skolkurator om hjälp att komma i kontakt med socialtjänsten.