Misstanke om barn som far illa

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Omsorgsförvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: on@storuman.se

Telefontid:
Mottagningsenheten Storuman kommun
Måndag, tisdag, onsdag och fredag kl 09.00-11.00
Telefon: 0951-140 22 
Fax: 0951-140 56

Ansvarig nämnd

Om du får veta eller misstänker att barn eller ungdomar far illa på något sätt bör du anmäla det till socialtjänsten. Du kan vara anonym om du inte omfattas av anmälningsskyldighet.

Vi inom socialtjänsten arbetar för barnens bästa och varje beslut som rör ett barn måste grunda sig på vad som är bäst just för det barnet.

När kan jag vara anonym?

Du kan vara anonym om du inte arbetar inom verksamheter som berör barn och ungdomar till exempel skola, hälso- och sjukvård eller socialtjänst.

Vilka omfattas av anmälningsskyldighet?

Personer som arbetar inom verksamheter som berör barn och ungdomar, till exempel skola, hälso- och sjukvård och socialtjänst har anmälningsskyldighet enligt lag. Det betyder att när det finns anledning att misstänka att barn far illa måste detta anmälas och det kan inte göras anonymt.

Vad kan jag göra om jag är osäker?

Du kan ringa till en socialsekreterare och beskriva din oro för barnet innan du tar beslut om att anmäla. Ett sådant samtal kan göras utan att du nämner barnets namn. Du som far illa kan även själv ringa.

En socialsekreterare hjälper och stöttar de som har olika problem. Det kan vara problem med missbruk, psykisk ohälsa, våld i hemmet eller barn som har det svårt.

Vad händer vid en anmälan?

När socialtjänsten får in en anmälan eller på annat sätt får veta att ett barn far illa startas en utredning. Om en minderårig behöver skydd kan utredningen i vissa fall genomföras även om inte vårdnadshavaren tycker det är det rätta.

I utredningen bedöms vilket behov av hjälp som finns. Hjälpen, det vill säga insatserna, kan vara frivilliga eller utan samtycke. Vård utan samtycke ges när barnet/ungdomen inte inser att den behöver hjälp. Oavsett insats ska dessa planeras och ske nära med den/dem det gäller.

 

Publicerad den 5 oktober 2020