Patientförsäkring

Om du drabbas av en skada i samband med kommunal hälso- och sjukvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen (1996:799). Det kan avse skador som uppkommer inom sjukvård i till exempel de särskilda boendena, vid skolhälsovård eller vid hemsjukvård.

Patientförsäkringen ersätter fysiska och psykiska skador som orsakats av undersökning, vård och behandling, oriktiga diagnoser, fel hos eller felaktig hantering av medicinska produkter och sjukvårdsutrustning, smittämnen som överförs i samband med vården, olycksfall som inträffar i samband med vården eller oriktig hantering av läkemedel.

För att anmäla skada

Om du råkar ut för en skada i samband med kommunal hälso- och sjukvård och vill kräva ekonomisk ersättning från patientförsäkringen måste du göra en skriftlig skadeanmälan. I denna skadeanmälan är det viktigt att du uppger följande:

- Vilken skada du drabbats av
- Orsaken till skadan
- Av vilken anledning du anser att den aktuella vårdenheten är ansvarig för skadan
- För vad du kräver ersättning samt vilket belopp du vill ha i ersättning

Din skadeanmälan ska skickas till:

Protector Försäkring
Ange försäkringsnummer: 752677-2.2

Skadeanmälan görs helst via Protectors hemsida

Klicka på: Anmäl skada – Person - Kommunolycksfall

Kontaktuppgifter vid skadeanmälan:

Protector Försäkring
Skador FE 50340
832 82 Östersund

Tel: 08-410 637 00

Epost: skador@protectorforsakring.se

För dig som vårdas inom region- och landstingsfinansierad vård finns patientförsäkringen Löf

Publicerad den 29 maj 2019