Familjestöd

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Omsorgsförvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: on@storuman.se

Telefontid:
Mottagningsenheten Storuman kommun
Måndag, tisdag, onsdag och fredag kl 09.00-11.00
Telefon: 0951-140 22 
Fax: 0951-140 56

Ansvarig nämnd
Familjestöd
Jennie Larsson och Maria Carstedt tar emot på familjestöd i en avslappnad miljö på Skolgatan 6D i Storuman.

Familjestöd bygger på att stödja och att stärka familjens egna resurser och utgå från barnets/ungdomens behov. Familjestödet ska stärka och utveckla föräldrar i föräldrarollen och synliggöra barnets behov i familjen. 

Familjestödet har fokus på barn/ungdomar i åldern 0-18 år. Här arbetar vi förebyggande för att hantera problem som kan uppstå i familjen. Här finns möjlighet att träffas och under lugna former få hjälp med att strukturera upp vardagslivet. Alla mammor och pappor kan ha behov av att prata om det man upplever är svårt i föräldraskapet.

Vi hjälps åt att sortera och använda familjens resurser och styrkor för att komma vidare och hitta nya rutiner. Vi träffas i Familjestöds lokaler eller hemma hos er.

Hos familjestöd kan du till exempel få hjälp med:

  • föräldrarollen
  • konfliktlösning
  • rutiner
  • relationer
  • barns behov
  • eller något annat som känns viktigt för er. Det är ni som bestämmer!

Anmälan till någon av våra utbildningar

Du anmäler enkelt intrese för att delta på någon av våra utbildningar i vår e-tjänst.

Anmälan utbildning familjestöd

Öppen ingång till Familjestöd

Du kan ringa själv och boka tid för upp till fem samtal.Vi har tystnadsplikt, skriver inga journaler och det är kostnadsfritt. 

Du behöver inte ha beslut från socialtjänsten eller haft tidigare kontakt med oss för genom så kallad öppen ingång. Vi jobbar också utifrån uppdrag från socialtjänsten. Insatserna kan vara att jobba med relationer, struktur, omsorgsbedömningar. Vi arbetar även inom familjerätten och erbjuder samarbetssamtal. Välkommen att ta kontakt med oss!

Jennie Larsson
Familjebehandlare
jennie.larsson@storuman.se
Tel 073-299 00 86

Maria Carstedt
Familjebehandlare
maria.carstedt@storuman.se
073-076 09 56                                        

Publicerad den 19 december 2023