Patientnämnden

Om du inte är nöjd med vården

I första hand bör du tala med vårdpersonalen. Ofta kan oklarheter redas ut.
Man kan alltid vända sig till chefen på enheten. Om det ändå är svårt att klara ut problemen kan patientnämnden hjälpa till.

Patientnämnden är en fristående och opartisk instans som arbetar för goda kontakter mellan dig och vårdens personal.

Patientsnämndens kansli kan bland annat hjälpa till med att:
- Informera om hur vården fungerar och om dina möjligheter att vara med och påverka din vård
- få svar på dina frågor.
- informera om LÖF (patientförsäkringen) och Läkemedelsförsäkringen.
- Hjälpa dig vidare till andra instanser om det behövs.

Dina synpunkter är viktiga

Patientnämnden sammanställer och återför alla ärenden till verksamheterna. Dina synpunkter hjälper på så vis till med att förbättra patientsäkerheten och kvaliteten i vården.

Att vända sig till Patientnämnden är kostnadsfritt och du kan kontakta oss med dina synpunkter som gäller hälso- och sjukvård i:
- Region Västerbotten
- länets kommuner
- tandvård som landstinget finansierar
- privata vårdgivare med landstingsavtal.

Vilka är vi?

Enligt lag ska det finnas en Patientnämnd i varje län. Nämnden består av politiska ledamöter och ett kansli med personal som du är välkommen att vända dig till.

Ledamöter och personal har tystnadsplikt.
Patientnämnden har inga disciplinära befogenheter och prövar inte heller frågor om ekonomisk ersättning.

Kontakt med Patientnämndens kansli

Tfn växel: 090-785 00 00

Postadress:
Patientnämnden
Region Västerbotten
901 89 Umeå

Besöksadress:
Patientnämndens kansli, Regionens hus
Köksvägen 11 Umeå

E-post: patientnamnden@regionvasterbotten.se

1177 Vårdguidens e-tjänster. Logga in på 1177.se med e-legitimation eller lösenord och sms.

Under övriga tjänster hittar du Patientnämndens kansli.