Omsorg & hjälp

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Omsorgsförvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: on@storuman.se

Kontaktperson
Helena Steen
Socialchef
Telefon: 0951-140 15
E-post: helena.steen@storuman.se

Ansvarig nämnd
Aktivitet på gruppboende på Vallnäs

Omsorg och hjälp från andra är ibland nödvändigt för ett bra liv. Vi erbjuder olika former av råd, stöd och hjälp för barn, ungdomar och vuxna.

Publicerad den 16 juli 2021