Bemanning inom socialtjänsten i Tärnaby

Från 1 januari 2020 har individ- och familjeomsorgen minskat sin bemanning av socialsekreterare på Samservice i Tärnaby.

Ekonomi- och vuxenhandläggare kommer att vara på plats en gång per månad samt vid behov för att handlägga ärenden och våra barnsekreterare kommer att vara på plats för att utreda och följa upp barn- och ungdomsärenden utifrån behov. På Samservice kommer det att finnas mer information om datum då ekonomi- och vuxenhandläggarna kommer att vara på plats.

Vill du ansöka om stöd eller anmäla oro ska du precis som tidigare ta kontakt med vår mottagningsenhet. Vi vill även påminna om att precis som då det gäller barn och unga så kan du ta kontakt med oss om du känner oro över att en vuxen far illa. 

Kontaktuppgifter till vår mottagningsenhet:

Måndag, tisdag, onsdag och fredag kl. 9-11 når du oss på 0951-140 22. Du kan även ansöka om stöd eller anmäla oro genom att maila mottagningsenheten@storuman.se

Publicerad den 3 februari 2020