Stöd till familjen

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Omsorgsförvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: on@storuman.se

Ansvarig nämnd

Behovet av råd, stöd och hjälp kan se olika ut i olika situationer. Vi har därför flera former av stöd och verksamheter som riktar sig till familjer.