Kriminalitet

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Omsorgsförvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: on@storuman.se

Telefontid:
Mottagningsenheten Storuman kommun
Måndag, tisdag, onsdag och fredag kl 09.00-11.00
Telefon: 0951-140 22 
Fax: 0951-140 56

Ansvarig nämnd

Det är ganska vanligt att ungdomar någon enstaka gång begår ett brott. Vanligast är stöld från exempelvis skolan eller affärer. De flesta ungdomar som begår brott gör det under en begränsad tid i åldern 13–17 år.

Men även om många ungdomar begått något enstaka brott, är det bara en liten grupp som står för en stor del av brottsligheten. Mellan 5 och 10 procent av ungdomarna står för cirka två tredjedelar av brottsligheten. Några av dessa ungdomar börjar tidigt begå brott och fortsätter sedan även i vuxen ålder.

Familjer med problem kan få stöd av olika slag, t ex föräldrautbildning. Attraktiva fritidsaktiviteter kan fånga upp ungdomars energi och kreativitet och därmed fungera brottsförebyggande. Skolan är en annan plats där lärare och elever har möjlighet att arbeta brottsförebyggande.