Problem i skolan

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Fritids-, kultur och utbildningsförvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: fkun@storuman.se

Ansvarig nämnd

Att gå i skolan tar upp en stor del av livet. Det kan vara en rolig tid och det kan vara en hemsk tid. För de flesta varierar det. Om du tycker att något är jobbigt är det bra att prata med någon.

Alla situationer är unika och du vet bäst själv hur det känns att vara i din egen situation. Trivs du inte i skolan, kan det finnas många olika orsaker till det och många lösningar på dina problem. Kanske finns det andra som är i en liknande situation och som du kan byta idéer och erfarenheter med.

Ibland kan man själv hitta orsaken till att man känner som man gör och komma på egna lösningar. Ibland behövs hjälp utifrå, till exempel vänner, föräldrar, skolpersonal eller personal från någon annan barn- eller ungdomsverksamhet. Du ska inte behöva må dåligt i skolan.

Alla förskolor och skolor ska ha en plan mot kränkande behandling. Planen ska följas upp och utvärderas varje år. I planen berättar varje enhet om vad de gör för att deras barn och elever inte ska bli kränkta eller illa behandlade, hur de gör för att upptäcka om det är problem samt vilket ansvar ledningen och pedagogerna har.