Säkerhet och kris

Bild på kvinna som går över nedfallna träd

Någon gång händer det. Frågan är bara när. Samhället resurser måste först gå till de mest utsatta. Därför kommer de allra flesta att behöva klara sig själva en tid. Se till att du klarar vardagen om samhället inte fungerar som vanligt.

Det viktigaste är att ha dricksvatten, mat och värme och att kunna ta emot viktig information. Långvariga elavbrott, avbrott i dricksvattenförsörjningen och vägar som är oframkomliga är exempel på händelser som kan utvecklas till samhällskriser som kan drabba dig och din omgivning.

Storumans kommun arbetar för att det ska vara tryggt och säkert att bo, leva och vistas i kommunen. Vi har en organisation som är rustad för att klara av samhällsstörningar och svåra olyckor. Räddningstjänsten rycker ut vid olyckor i vardagen, till exempel bränder och trafikolyckor. Vid svårare händelser som till exempel naturkatastrofer, svårare olyckor eller giftutsläpp är det kommunstyrelsens krisledningsnämnd som tar över arbetet i kommunen. Då kallas det för att vi har en extraordinär händelse.

Vad är en extraordinär händelse eller en kris?

  • en händelse som avviker från det normala
  • en händelse som innebär en allvarlig störning
  • en händelse som medför överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner
  • en händelse som kräver skyndsamma insatser.

På den här sidan hittar du information om Storumans kommuns arbete när det gäller trygghet, säkerhet och kris.

Publicerad den 28 februari 2022