Våld i nära relationer

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Omsorgsförvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: on@storuman.se

Telefontid:
Mottagningsenheten Storuman kommun
Måndag, tisdag, onsdag och fredag kl 09.00-11.00
Telefon: 0951-140 22 
Fax: 0951-140 56

Ansvarig nämnd
Blåklocka med regndroppar på

Du som är utsatt för våld eller som själv vill ändra ditt våldsbeteende kan få hjälp. Ta kontakt med socialsekreterare, se fliken "kontakta oss".

Med våld i nära relationer menas våld där den som utsätts är eller har varit gift, sambo eller särbo med den andre, eller har barn tillsammans med denne.

Det kan också vara att man utsätts för våld av föräldrar, syskon eller andra släktingar när det gäller heder, så kallat hedersrelaterat våld.

Våldet kan till exempel bestå av:

fysiskt våld - som knuffar och slag 
psykiskt våld - verbala kränkningar
sexuellt våld - oönskade sexuella handlingar.
Hit räknas också situationer där den ena parten tvingar eller hotar den andra, stänger in eller befinner sig hemma hos den andre utan lov.

Vanliga varningssignaler
Det finns några vanliga varningssignaler som kan tyda på att allt inte står rätt till i er relation. På RFSL:s webbplats finns listan "Är du utsatt för våld?" med frågor som kan hjälpa dig att se de vanligaste varningssignalerna.

Du som vill ändra ditt våldsbeteende
Använder du våld eller hot om våld mot din partner?
Använder dig av förnedrande ord och handlingar?
Vill du ta ansvar för din våldsbenägenhet?
Vill du utveckla andra sätt att hantera kritiska situationer?
Du är välkommen att delta i vårt samtalsprogram Repulse (impulskontroll) som vi bedriver individuellt. Använd Kontakta oss ovan.

Du börjar med att komma på några individuella, kartläggande samtal innan du bestämmer dig om du vill fortsätta. När du inleder samtalskontakten kommer även din partner att bli erbjuden en egen rådgivnings- och samtalskontakt.

Alla som arbetar inom socialtjänsten har tystnadsplikt!

Publicerad den 9 maj 2024