Öppenvården

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Omsorgsförvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: on@storuman.se

Vändpunkten
Skolgatan 23
923 31 Storuman
0951-143 45


Kontaktperson

Lars-Erik Klason
Verksamhetsansvarig
Telefon: 070-257 25 10

Telefontid Mottagningsenheten Storuman kommun
Måndag, tisdag, onsdag och fredag kl 09.00-11.00
Telefon: 0951-140 22 

Ansvarig nämnd

Vi är en förebyggande och rådgivande verksamhet som arbetar mot alkohol och droger. Vi vänder oss till enskilda individer där vi utformar vården individuellt och utifrån dina behov. Du som anhörig kan även vända dig till oss om du behöver prata och få råd.

Verksamheten tydliggör ditt egna ansvar för dina handlingar och din rehabilitering. Öppenvården strävar efter att du skall kunna leva ett nyktert, drogfritt liv och fri från spelberonde. Vården och behandlingen är flexibel och utformas med respekt för ditt självbestämmande.

Vi har även en förebyggande och rådgivande roll när det gäller frågor om alkohol och droger i allmänhet.

Denna vård kan du få:

  • Kartläggning genom strukturerade intervjuer till exempel ASI som är en bedömnings- och uppföljningsmetod för missbruks- och beroendevård eller ADAD som är en bedömningsmetod för unga missbrukare.
  • Motiverande samtal (MI). 
  • Återfallsprevention, individuellt eller i grupp.
  • CRA (Community Reinforcement Approach), CRA är en metod som arbetar både med personens missbruk och beroende, arbete, fritid och sociala kontakter.
  • CRAFT (Community Reinforcement Approach and Family Training). CRAFT är ett anhörigprogram för anhörig till någon med alkohol och narkotika problem. Drivs enskild eller i grupp.

Behandlingstiden utformas individuellt utifrån ditt behov.

Så ansöker du

För att beviljas öppenvård tar du kontakt med socialsekreterare som utreder ditt behov och tar beslut om vilken behandling som ska erbjudas. Man kan även ta direktkontakt med socialtjänstens öppenvård om du har problem med alkohol, droger, spel om pengar eller annat missbruk. Alla som arbetar inom socialtjänsten har tystnadsplikt. Vänd dig till socialtjänstens öppenvårdare, Lars-Erik Klasson 070-257 25 10.

Publicerad den 6 september 2018

Relaterad information