Kommun & politik

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: ks@storuman.se

Kontaktperson
Ulrik Dahlgren
Kommunstyrelsens ordförande/kommunalråd
Telefon: 0951-140 90
E-post: ulrik.dahlgren@storuman.se

Ulf Vidman
Kommunstyrelsens vice ordförande/oppositionsråd
Telefon: 0951-140 32
E-post: ulf.vidman@storuman.se

Ansvarig nämnd

Storumans kommun styrs av en konstellation med Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet. 

Kommunfullmäktige i Storumans kommun har 31 ledamöter. Antalet ledamöter minskades från 41 till 31 efter valet 2018. Fullmäktige tillsätter kommunens övriga politiska organ: kommunstyrelsen, omsorgsnämnden, fritids-, kultur- och utbildningsnämnden, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden samt valnämnd, kommunrevisorer, överförmyndare och även styrelseledamöter i de kommunägda bolagen.

Kommunalrådet, som också är kommunstyrelsens ordförande, heter Ulrik Dahlgren och representerar Socialdemokraterna. Ordförande i kommunfullmäktige heter Ann-Ci Jonsson, också från Socialdemokraterna. 

Publicerad den 16 januari 2023