Fakturor till Storumans kommun

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: ks@storuman.se

Ansvarig nämnd

Enligt lagkrav ska ni som leverantör skicka elektroniska fakturor (e-fakturor) till offentlig sektor från och med 1 april 2019. Som leverantör till Storumans kommun effektiviserar ni både er egen och vår fakturahanteringsprocess genom att skicka elektroniska fakturor till oss.

Observera att pdf-fakturor inte är e-fakturor och därmed inte godkända enligt de nya lagkraven.

Skicka e-faktura till Storumans kommun

Vi samarbetar med InExchange och e-fakturor kan tas emot med alla typer av
e-fakturaformat.

  • Organisationsnummer: 212000-2577
  • GLN:  7362120002573

Vi kan också ta emot e-fakturor via peppolnätverket:

  • PeppolID: 0007:2120002577

Referens och beställarens namn

Alla leverantörsfakturor hanteras centralt och det är därför viktigt att fakturorna är ställda till rätt bolag samt innehåller referenskod och beställarens namn för att vi ska kunna handlägga fakturan effektivt och betala i tid. Beställaren ansvarar för att ange en korrekt referenskod till leverantören och beställarens namn ska alltid anges.

Referenskontroll – Referenskod

För att fakturor ska bli godkända och hitta rätt mottagare i vårt system har vi referenskontroll. Det innebär att alla fakturor måste ha en giltig referenskod vilken består av enbart 2-5 siffor och ska anges av beställaren vid beställningstillfället. Beställarens namn ska också alltid anges.

Teknisk information

Se leverantörsinformation för den tekniska informationen för hur referens och beställarens namn ska anges. Ta kontakt med din systemleverantör för att säkerställa att uppgifterna hamnar rätt.

Om ni inte kan skicka e-faktura

Om ni inte har en tjänst för att skicka e-faktura eller inte vill investera i någon ny programvara kan ni fakturera oss direkt via InExchange på webben med upp till totalt 100 fakturor/år kostnadsfritt. 

Besök www.inexchange.se/skicka-faktura eller kontakta InExchange på tel 0500-44 63 60 om ni har frågor om e-faktura och få hjälp med hur ni kommer igång med tjänsten.

Andra aktörer som erbjuder tjänster för elektronisk fakturering:
http://www.fakturaportalen.se/sv/
https://www.pagero.se/pagero-free/

Övrig information om fakturor

Sekretessfakturor
Fakturor som innehåller känslig information om enskilda personer ska inte skickas som e-faktura utan adresseras direkt till:

Storumans kommun
Blå Vägen 242
923 81 Storuman

Faktureringsadress
Storumans kommun
INX9104-001
831 90 Östersund

Observera att påminnelser och krav skickas till:

Storumans kommun
Blå vägen 242
923 81 Storuman

Pdf-fakturor
Kan godkännas under en övergångsperiod: INX9104-001@pdf.scancloud.se

Godkänt format är endast PDF. En faktura per bildfil. Faktura med tillhörande bilaga måste bifogas i en och samma bildfil. Fakturabilden måste innehålla korrekt fakturaadress och referens. Max 4 MB per fil.

Betalas inom 30 dagar
Storumans kommun tillämpar 30 dagars betalningsvillkor räknat från fakturadatum.

Övriga upplysningar
Som referens för betalningen kommer vi endast att registrera OCR-nummer eller fakturanummer. 

Kontakta oss
Via e-post ekonomi@storuman.se eller telefon 0951-140 00 och be om att bli kopplad till ekonomienheten.

Publicerad den 24 februari 2023

Relaterad information

Faktureringsadresser koncernen

Leverantörsinformation