Nödvändig tandvård

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Omsorgsförvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: on@storuman.se

Ansvarig nämnd
Tandborste och tandkräm
Fotograf: Anna-Lena Sahlman

Du som har ett stort omsorgsbehov eller funktionsnedsättning kan ha rätt till nödvändig tandvård.

Du kan ha rätt till nödvändig tandvård om du:

  • bor i särskilt boende med tillsyn större delen av dygnet
  • får vissa hemtjänstinsatser
  • får hälso- och sjukvård i hemmet (hemsjukvård)
  • omfattas av LSS (Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade).

Du som omfattas av nödvändig tandvård får ett intyg, ett så kallat tandvårdskort. Detta kort ger dig rätt till tandläkarbesök för nödvändig tandvård på högkostnadsskyddet. Du får även ett erbjudande om en avgiftsfri munhälsobedömning 1 gång/år. Tandvården kan utföras av valfri tandläkare eller tandhygienist på mottagning eller i hemmet/boendet.

Till nödvändig tandvård räknas åtgärder som gör att du kan äta, åtgärder som lindrar smärta och obehag i munnen och förebyggande behandling.

Vem utfärdar intyg om nödvändig tandvård?

  • För personer i särskilt boende kontaktas enhetschefen för det aktuella boendet. Se länk till höger.
  • För personer med hemtjänstinsatser kontaktas biståndshandläggare. Se länk till höger.
  • För personer i LSS-boende eller med pågående LSS-insatser kontaktas LSS-handläggare. Se länk till höger.