Hälso- och sjukvård i ordinärt boende (hemsjukvård)

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Omsorgsförvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: on@storuman.se

Kontaktperson
Ann-Charlotte Reisek
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Telefon: 0951-142 71

Ansvarig nämnd

Den 1 september 2013 tog kommunerna i Västerbotten över hemsjukvården.

Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar gäller för personer över 18 år och omfattar:

- Hemsjukvård
- Rehabilitering/habilitering
- Hembesök av distriktssköterska (när patienten inte kan ta sig till hälsocentralen). Dessa besök görs på uppdrag av hälsocentral eller t ex 1177.

Vad menas med hemsjukvård

Med hemsjukvård avses hälso- och sjukvård när den ges i patientens bostad och där ansvaret för de medicinska insatserna är sammanhängande över tiden. Hemsjukvård ska alltid föregås av en vårdplanering, oftast tillsammans med sluten vård eller aktuell hälsocentral.

För dig som i vanliga fall besöker hälsocentralen så sker ingen förändring.

Kontaktpersoner:

Vik.enhetschef, medicinska enheten David Lindberg 0951-141 10

Storuman/Stensele:

Kommunens sjuksköterskor, Hemsjukvården. Jennie Reisek och Rebecca Mörtzell-Persson.Telefontid kl. 8,00 – 9,00, vardagar; 0951-14095

Tärnaby:

Kommunens sjuksköterskor, Hemsjukvården Johanna Kangas. Telefontid 8.00-9.00 vardagar; 0954-14095 

 

Ansvarsområde östra delen av kommunen

Sjukgymnast/fysioterapeut

Arbetsterapeut

Ordinärt boende och Trygghetsboende Liljan

Stefan Thor, 0951-142 73

Telefontid Mån-fre 8.00-9.00

Petra Jonsson 0951-142 75 Telefontid Mån- fre 8.00-9.00

Ansvarsområde västra delen av kommunen

Sjukgymnast/fysioterapeut

Arbetsterapeut

Ordinärt boende 

Anette Larsson 076-118 46 92

Lene Holgaard  073-094 15 48

Johanna Sundin 070-583 00 41

 Taxor och avgifter för hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende som utförs av arbetsterapeut, sjukgymnast eller distriktssköterska/sjuksköterska. Gäller från 1 januari 2016.

För personer som är inskrivna i hemsjukvård 
(ingår i den kommunala maxtaxan)
500 kronor/
per månad
Hembesöksavgift för personer som inte är inskrivna i 
hemsjukvården, till exempel oplanerat besök av 
sjuksköterska. (*Högst 4 besök per månad, 
därefter prövning för inskrivning i hemsjukvården)
300 kronor/
per tillfälle *
Hembesök av sjukgymnast/arbetsterapeut 300 kronor/
per tillfälle
Bedömning av bostadsanpassningsbidrag 
samt intygsskrivning

350 kronor/
per tillfälle 

Hyra hjälpmedel
Avgifter för hjäpmedel är detsamma som Landstingets nuvarande avgifter

  • Rollator (Första rollatorn lånas gratis, 300 kronor vid utlämnande av andra rollatorn)
  • Elrullstol utomhus 500 kronor per år.
  • Tyngdtäcke 400 kronor (engångskostnad)

Följande produkter köper och ansvarar den enskilde för själv
(Arbetsterapeut och sjukgymnast kan vara behjälplig att tillhandahålla information var produkten kan köpas)

  • Förhöjningsklossar till säng och stol
  • Strumppådragare
  • Griptång
  • Enkel duschpall utan möjlighet till armstöd

Vid risk för tillbud eller skada kan duschpall med möjlighet till armstöd/ryggstöd samt badbräda tillhandahållas utan avgift.

Publicerad den 31 maj 2019