Rehabilitering

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Omsorgsförvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: on@storuman.se

Ansvarig nämnd

Inom äldre- och handikappomsorgen i Storumans kommun arbetar arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Vi ansvarar för specifik rehabilitering vid äldreboenden, gruppboenden och korttidsboenden.

Arbetsterapeut och sjukgymnast besöker regelbundet kommunens särskilda boenden. Vi bedömer behovet av rehabiliteringsinsatser samt eventuella hjälpmedel. Rehabiliteringen sker i samarbete med vårdpersonal och integreras till stor del i de dagliga aktiviteterna. Vi deltar också i vårdplaneringar och omvårdnadsträffar.

Leg. Arbetsterapeuter och Leg. Sjukgymnaster / Fysioterapeuter, Storumans kommun

Ansvarsområde
Östra delen av kommunen

Sjukgymnast/Fysioterapeut

Arbetsterapeut

Ordinärt boende 

Trygghetsboendet Liljan

Stefan Thor 
tel: 0951-142 73 
tfn-tid mån-fre kl. 8-9
stefan.thor@storuman.se
Christina Wärnick                                           tel: 0951-142 75                   
tfn tid: mån-fre kl 8-9
christina.warnick@storuman.,se

Tranan äldreboende
Sibyllagårdens äldreboende
Blåsippans demesnsboende

Stefan Thor 
tel: 0951-142 73 
tfn-tid mån-fre kl. 8-9
stefan.thor@storuman.se

Marie Bergendorff 
0951-142 72

marie.bergendorff@storuman.se

Vallnäs och Rallarens LSS boende 

 Monica Antonsen-Åberg
076-116 32 86
monica.a.aberg@storuman.se
Marie Bergendorff  
tfn: 0951-142 72
marie.bergendorff@storuman.se

Kommunens korttidsboende,Backen

 Regionen
 090-785 44 73

 

Petra Jonsson
0951-142 72 
 tfn-tid mån-fre kl 8-9
pertra.jonsson@storuman.se

Marie Bergendorff  
tfn: 0951-142 72
marie.bergendorff@storuman.se

     

Ansvarsområde
Västra delen av kommunen

Sjukgymnast/Fysioterapeut

Arbetsterapeut

Ordinärt boende
Granhöjdens korttidsboende

Vikbackas äldreboende 

Stefansgårdens demensboende

Anette Larsson  
076-118 46 92
anette.larsson@storuman.seJohanna Sundin  
070-583 00 41
johanna.sundin@storuman.se

Petra Jonsson
0951-142 72
tfn tid: mån- fre kl 8-9
petra.jonsson@storuman.se

Christina Wärnick
0951- 142 75
tfn tid: mån- fre kl 8-9
christina.warnick@storuman.se

 

Publicerad den 14 mars 2023