Ansvarsfördelning kommun och landsting

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Omsorgsförvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: on@storuman.se

Ansvarig nämnd

Huvudregeln är att du, vid behov av hälso- och sjukvård, i första hand kontaktar din vårdcentral.

Vi ansvarar för hälso- och sjukvård för personer som bor i särskilt boende eller vistas i dagverksamhet. I verksamheten tjänstgör sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster samt undersköterskor. Det är alltid vårdcentral och sjukhus som ansvarar för läkarinsatser.Kommunen ansvarar för hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende.