Tomt i ovårdat skick

En tomt ska hållas i vårdat skick oavsett om den är bebygd eller inte. Om du har samlat på dig en massa bråte eller låtit byggnader förfalla, kan detta ställa till med någon form av olägenhet, exempelvis för dina grannar.

Att inte sköta om sin tomt kan också innebära risk för olycksfall eller ställa till med trafikproblem som en följd av skymmande häckar eller staket. Vi kan i sådana fall uppmana dig att städa upp eller ta bort det som orsakar olägenheterna.

Tomter som bedöms som särskilt värdefulla, historiskt eller ur ett miljöperspektiv, kan skyddas av särskilda kommunala bestämmelser.

Tomt är ett markområde som, ofta enligt kommunal detaljplan, är lämpat för en eller flera byggnader. Tomtmark är också det område som ligger i direkt anslutning till byggnaderna och som behövs för olika aktiviteter. Exempel kan vara mark för lek och utevistelse, kommunikationsytor och plats för parkering. En tomt kan alltså vara en del av en fastighet.

Anmäl ovårdad tomt

Om du anser att en tomt är i ovårdat skick på grund av nedskräpning kan du anmäla det till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen via vår e-tjänst.

Anmäl tomt i ovårdat skick

Publicerad den 12 februari 2020