Förhandsbesked

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: mbn@storuman.se

Kontaktpersoner

Tommy Larsson
Byggnadsinspektör
Telefon: 0951-140 62
Mobil: 076 135 87 28
tommy.larsson@storuman.se

Martin Bengtsson
Byggnadsinspektör
Telefon: 0951-140 74
Mobil: 073 067 52 59 
martin.bengtsson@storuman.se

Besöks- och telefontider
Måndag-fredag mellan klockan 08:00-16:30
På torsdagar kan vi finnas tillgängliga på Tärna samservice i Tärnaby. Om du vill besöka oss så ta kontakt med oss före så kan vi boka in en tid.

Ansvarig nämnd

Ett förhandsbesked är en lokaliseringsprövning. Det svarar i huvudsak på om åtgärden du söker för kan tillåtas på just den plats du hänvisar till.

Om du tänker bygga fritidshus, bostadshus eller industribyggnad utanför detaljplanelagt område bör du först söka ett förhandsbesked.
Då gör vi på miljö- och samhällsbyggnadsnämnden en prövning av den planerade åtgärden, alltså om den kan tillåtas på platsen. Ett positivt förhandsbesked innebär inte att du får påbörja byggnationerna, men du kan vara säker på att få bygglov om du uppfyller de krav som plan- och bygglagen ställer.

Ansök om förhandsbesked

Ett förhandsbesked kräver inte lika omfattande ansökningshandlingar som en ansökan om bygglov.

För att söka ett förhandsbesked ska du lämna in följande uppgifter:

  •  Ifylld och underskriven ansökningsblankett, se blankett i ruta till höger.
  • En beskrivning av vad du vill bygga och hur vatten och avlopp ska anordnas.
  • En karta i mätbar skala, 1:400 eller 1:500, som visar tänkt placering av byggnad och tillfartsväg.
  • Ett broschyrblad eller liknande som visar önskad hustyp.

Giltighetstid

Förhandsbeskedets giltighetstid är två år. För ett förhandsbesked tas en avgift ut.

Publicerad den 7 mars 2017