Förvärvstillstånd

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: ks@storuman.se

Ansvarig nämnd
Stensele från sjösidan
Fotograf: Debora Jonsson

Om du förvärvar en lantbruksfastighet som ligger i glesbygds-område kan du behöva ett så kallat jordförvärvstillstånd för att kunna söka lagfart. Förvärv innebär att du övertar äganderätten till något.

Hur en fastighet är taxerad framgår av fastighetstaxeringsbeviset. Har du inget sådant kan du vända dig till Skatteverket. Då måste du kunna uppge rätt fastighetsbeteckning med namn, nummer och kommun.

Vem behöver ett förvärvstillstånd

Om du har förvärvat en fastighet som är taxerad som lantbruksenhet i ett glesbygdsområde i en kommun där du är själv inte är bosatt ska du ansöka om förvärvstillstånd. Fastigheten kan ha förvärvats genom köp, byte eller gåva. Undantag gäller om du förvärvat fastigheten från dina föräldrar, far- eller morföräldrar, make eller maka.

För juridiska personer, såsom aktiebolag, krävs alltid förvärvstillstånd i glesbygd. Utanför glesbygd krävs tillstånd om en juridisk person köper av en enskild person.

Hela Storumans kommun är beläget inom glesbygdsområden.

Vad är ett förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd är ett medgivande som lämnas av länsstyrelsen att få förvärva en lantbruksfastighet i glesbygd. Om du inte har ett förvärvstillstånd i ett fall detta krävs blir köpet ogiltigt.

Ansökan om förvärvstillstånd

Ansökan görs på särskild blankett som ska skickas till länsstyrelsen inom tre månader efter förvärvet. Blanketten finns att beställa på Jordbruksverkets webbplats.

Mer information

Du hittar mer information på länsstyrelsens och Jordbruksverkets webbplatser. Länkar hittar du till höger.

Publicerad den 13 februari 2017