Marklov

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: mbn@storuman.se

Kontaktpersoner
Martin Bengtsson
Byggnadsinspektör
Telefon: 0951-140 74

Tommy Larsson
Byggnadsinspektör
Telefon: 0951-140 62

Besöks- och telefontider
Måndag-fredag mellan klockan 08:00-16:30
På torsdagar kan vi finnas tillgängliga på Tärna samservice i Tärnaby. Om du vill besöka oss så ta kontakt med oss före så kan vi boka in en tid.

Ansvarig nämnd
Grävningsarbete

Om du vill förändra markens höjdläge väsentligt inom detaljplanerat område behöver du ansöka om marklov.

Marklov krävs för schaktning eller fyllning inom detaljplanerat område, om markens höjdläge förändras mer än 50 cm. I vissa fall behövs marklov även för trädfällning och skogsplantering.

För att ansöka om marklov lämnar du in:
• ifylld ansökning för marklov, ansök via den gröna fliken övest i bild som heter E-tjänster och självservice.
• situationsplan i skala 1:400 som visar höjder, marklutning och sluttningar.

Publicerad den 6 mars 2017