Vattenverksamhet

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: mbn@storuman.se

Ansvarig nämnd

Arbeten i ett vattenområde, som att bygga en pir, brygga eller muddra kallas vattenverksamhet. Att avvattna mark, sänka/tappa ur ett vattenområde eller skyddsåtgärder kan också betraktas som vattenverksamheter.

Om du ska göra ett arbete av något slag i eller nära vatten behöver du i de allra flesta fall först göra upp med berörda myndigheter. Om din åtgärd ger en påverkan i miljön måste du med största sannolikhet söka tillstånd, anmäla det du ska göra eller i vart fall samråda med en myndighet. Det måste vara uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas av din åtgärd vid vattnen för att det inte ska krävas tillstånd eller anmälan.

Om det är klarlagt att varken allmänna eller enskilda intressen skadas av planerad verksamhet behövs inte tillstånd eller anmälan.

För att få bedriva vattenverksamhet måste du givetvis äga mark- eller vattenområdet eller ha tillstånd från fastighetsägaren. Det är ditt ansvar som verksamhetsutövare att göra upp med fastighetsägaren, om du själv inte äger marken.

Om du vill ha besked om dina planerade åtgärder kräver någon form av prövning enligt miljöbalkens bestämmelser eller inte, ska du vända dig till länsstyrelsen i Västerbottens län. Den är tillsynsmyndighet för vattenverksamheter och ska se till att varken allmänna eller enskilda intressen skadas av den verksamhet.

Publicerad den 13 februari 2017