Stadsnät & Bredband

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Kontakt
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post:sumnet@storuman.se

Kontaktpersoner
Aron Pennling
Telefon: 0951-140 47
Mobil: 073-084 10 76
aron.pennling@storuman.se

Anton Rubertsson
Telefon: 0951-143 38
Mobil: 072-242 86 41
anton.rubertsson@storuman.se

Christer Norberg
(Måndagar och Torsdagar 07:00-13:00)
Telefon: 0951-140 78
Mobil: 070-923 93 76
christer.norberg@storuman.se

Jerry Edman
Telefon: 0951-143 37
Mobil: 072-239 90 51
jerry.edman@storuman.se

Ansvarig nämnd

SumNet är det mest tillgängliga fibernätet i Storumans kommun. Tillsammans med regionnätet, stadsnätsoperatörer och tjänsteleverantörer ger vi samhället den kommunikation som behövs för vår tids digital värld. Användarna av nätet är i stort sett alla som är i behov av elektronisk kommunikation i vårt omfång. T. ex. privatpersoner, näringslivet, operatörer och den offentliga sektorn. Vi jobbar kontinuerligt med att hålla hög kvalité, stabilitet och säkerhet i nätet.

Storumans kommun äger nätet och SumNet är den enhet inom kommunens verksamhet som har i uppdrag att driva och bygga ut nätet.

SumNet fick priset för "Årets stadsnät 2014" som delades ut av Svenska Stadsnätsföreningen. Det är ett bevis på att vi hittills gjort bra val och investeringar. Vi klarar av att bygga och driva nätet på glesbygden med långa avstånd samt i vår  varierande miljö.

Storumans kommun har som mål i sin bredbandsstrategi att år 2025 ska 98 procent av kommunens hushåll och företag ha tillgång till 1 Gbit/sekund. Nätet har byggts ut i stor omfattning och når nu över 95 procent av de bofasta hushållen och företagen i kommunen.