Svartbygge

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: mbn@storuman.se

Kontaktpersoner
Martin Bengtsson
Byggnadsinspektör
Telefon: 0951-140 74

Tommy Larsson
Byggnadsinspektör
Telefon: 0951-140 62

Besöks- och telefontider
Måndag-fredag mellan klockan 08:00-16:30
På torsdagar kan vi finnas tillgängliga på Tärna samservice i Tärnaby. Om du vill besöka oss så ta kontakt med oss före så kan vi boka in en tid.

Ansvarig nämnd

Om du har ett byggprojekt på gång - chansa inte genom att strunta i bygglovsansökan. Genom att söka bygglov får du ett registrerat och lagenligt bygge vilket lönar sig i längden.

När en åtgärd som kräver anmälan, bygg-, mark- eller rivningslov utförs utan lov kan det medföra sanktionsavgifter.

Påföljder

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kan ålägga den som byggt utan lov att riva byggnaden, flytta byggnaden eller återställa byggnad och mark i ursprungligt skick. Bygglov kan ibland beviljas i efterhand.

Sanktionsavgift

En sanktionsavgift ska tas ut av den som utan lov utför åtgärd som kräver anmälan, bygg-, mark- eller rivningslov.

Publicerad den 14 mars 2017