Anmälan

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: mbn@storuman.se

Kontaktpersoner
Martin Bengtsson
Byggnadsinspektör
Telefon: 0951-140 74

Tommy Larsson
Byggnadsinspektör
Telefon: 0951-140 62

Besöks- och telefontider
Måndag-fredag mellan klockan 08:00-16:30
På torsdagar kan vi finnas tillgängliga på Tärna samservice i Tärnaby. Om du vill besöka oss så ta kontakt med oss före så kan vi boka in en tid.

Ansvarig nämnd
Limträbalk

För vissa åtgärder som inte är bygglovspliktiga krävs en anmälan där vi på miljö- och samhällsbyggnadskontoret granskar byggnadens tekniska egenskaper som exempelvis säkerhet och energi.

För flerfamiljshus samt i lokaler och anläggningar där verksamhet bedrivs krävs anmälan för de flesta åtgärder som inte är bygglovspliktiga.

Anmälan kan du behöva för att:

  • ändra bärande konstruktioner
  • avsevärt ändra planlösningen
  • installera eller göra stora förändringar på eldstäder, rökkanaler, hissar, anordningar för ventilation, vatten och avlopp - även på tomt.

Kontakta oss på miljö- och samhällsbyggnadskontoret om du vill veta mer.

Lämna anmälan till oss

Till ifylld och underskriven anmälan bifogas:

  • plan- och fasadritningar
  • konstruktionsritning i de fall en konstruktion berörs
  • projektbeskrivning samt teknisk beskrivning
  • förslag till kontrollplan och anmälan om kontrollansvarig när så krävs.

När anmälan kommit in blir du kallad till ett tekniskt samråd om vi anser att det behövs. I kallelsen framgår eventuella krav på fler bygghandlingar. Kontakta oss på miljö- och samhällsbyggnadskontoret om du har frågor.

Publicerad den 7 februari 2017