Kontrollansvarig

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: mbn@storuman.se

Kontaktpersoner
Martin Bengtsson
Byggnadsinspektör
Telefon: 0951-140 74

Tommy Larsson
Byggnadsinspektör
Telefon: 0951-140 62

Besöks- och telefontider
Måndag-fredag mellan klockan 08:00-16:30
På torsdagar kan vi finnas tillgängliga på Tärna samservice i Tärnaby. Om du vill besöka oss så ta kontakt med oss före så kan vi boka in en tid.

Ansvarig nämnd

I de flesta fall när du bygger nytt ska det finnas en kontrollansvarig. Den kontrollansvariges roll är att hjälpa dig som byggherre att uppfylla samhällets krav på byggnadsverket. 

Byggherren, du som står för byggnationen, ska lämna in en anmälan till oss om vem du valt som kontrollansvarig. En kontrollansvarig ska vara certifierad och ha en självständig ställning till den som utför byggnadsarbetet.

  • Den kontrollansvarige ska bistå dig i upprättandet av en kontrollplan.
  • Den kontrollansvarige ska också se till att kontrollplanen följs under byggets gång och dokumentera avvikelser som upptäcks.
  • Den kontrollansvarige ska förutom sina egna besök på arbetsplatsen vara med vid våra arbetsplatsbesök samt lämna ett utlåtande inför slutbeskedet.

Det ska tilläggas att för enkla ärenden krävs ingen kontrollansvarig.

Hitta certifierade kontrollansvariga

I dagsläget finns två certifieringsorgan som certifierar kontrollansvariga, RISE (Research Institutes of Sweden AB) och Kiwa Certification AB. Det går att söka efter certifierade kontrollansvariga på deras respektive webbplatser.

Sök på orter så som Hemavan, Slussfors och Storuman. Men även i närliggande Lycksele och Vilhelimna finns kontrollansvariga som verkar inom Storumans kommun. 

Där hittar du också mer information om du vill bli certifierad. Du som är certifierad kan där också kontrollera att dina uppgifter är korrekta.

Publicerad den 15 januari 2024