Sortera ditt avfall

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: ks@storuman.se

Kontaktuppgifter
Tekniska avdelningen
Telefon: 0951-140 86
renhallning@storuman.se

Ansvarig nämnd

Avfall som inte får slängas i soppåsen sorterar du ut och lämnar på återvinningscentraler och återvinningsstationer. Klicka på bilden för att läsa mera.

En del sopor innehåller giftiga ämnen och måste tas om hand separat så att de inte skadar människa och miljö. Därför hör farligt avfall och elavfall inte hemma i soppåsen. Grovavfall ska inte heller läggas i soppåsen, eftersom det ofta är för stort, tungt eller inte är brännbart. 

I soptunnan lämnar du

Matavfall  Restavfall

Restavfall vilket är exempelvis

  • kuvert, kvitton, post-it-lappar, pennor
  • dammsugarpåsar
  • blöjor, bindor, tamponger, plåster, tops
  • toalettborstar, diskborstar, tandborstar
  • kondomer, tuggummi
  • kattsand, påsar med hundbajs, sågspån från smådjursburar
  • cigarettfimpar, snus
  • disktrasor, smutsiga textilier, trasiga skor

Mat- och restavfall är hushållsavfall och ska endast slängas i de kärl som ingår i bostadens, fastighetens eller verksamhetens avfallsabonnemang. Enligt lag får hushållsavfall endast hämtas av oss eller av godkänd entreprenör. Det är alltså förbjudet att elda eller transportera restavfall för att slänga det någon annanstans.

På en ÅVS lämnar du

Papper och tidningar  Tidningar    Wellpapp  Plastförpackningar  Metallförpackningar  Färgade glasförpackningar  Ofärgade glasförpackningar  Småbatterier

På vår ÅVC lämnar du

Tänk på att allt avfall ska lämna i genomskinliga påsar och säckar. I annt fall har personalen rätt att öppna förpackningen för att säkerställa sorteringen av avfallet.

Batterier  Ljuskällor  Småelektronik  Elavfall Bilbatterier  Kyl och frys  Tv och skärmar  Vitvaror  Farligt avfall  Färg  Metall  Textilier      Invasiva arter  Planglas  Gips  Isolering  Trä  Impregnerat trä 

 

Latrin  Aska  Ej återvinningsbart

 

Annat avfall

Mediciner  Däck

Publicerad den 15 april 2021

Relaterad information