Farligt avfall

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: ks@storuman.se

Kontaktuppgifter
Tekniska avdelningen
Telefon: 0951-140 86
renhallning@storuman.se

Ansvarig nämnd

Allt avfall som är farligt för människor och miljön klassas som farligt avfall och ska aldrig läggas i soppåsen eller hällas ut i avloppet, eftersom de farliga ämnena kommer tillbaka till oss på ett eller annat sätt. 

Farligt avfall innehåller eller består av ämnen som har farliga egenskaper. Eftersom avfallet är farligt är det viktigt att det hanteras på ett riktigt sätt. Därför omfattas farligt avfall av en mängd regler.

Hanteringen för farligt avfall ingår i den årliga grundavgiften. För dig som privatperson lämnar du på närmaste ÅVC. Tänk på att ditt farliga avfall ska vara väl förpackat. Det bästa är att ha det kvar i originalförpackningen.

Exempel på farligt avfall:

 • Hårspray och spraydeodorant.                                     
 • Bekämpningsmedel, insektsspray, träskyddsmedel och ogräsmedel.
 • Diverse kemikalier, batterisyra, ammoniak, lut och kalklösare.
 • Diverse oljor, spillolja, smörjolja och motorolja.
 • Fotokemikalier, fix och framkallningsvätska.
 • Färg-, lack- och limrester, nagellack, burkar med intorkad färg, penslar och rollers med rester av olje- och lackfärg räknas hit. Burkar med rester av vattenlöslig färg hanteras även i samma insamlingssystem som farligt avfall.
 • Kvicksilverhaltiga material (äldre febertermometrar).
 • Lösningsmedel, thinner, lacknafta, penseltvätt, bensin, terpentin, fotogen, T-sprit och aceton.
 • Rengöringsmedel, silverputs, kalkborttagare, polish, golv- och ugnsrengöringsmedel, blekmedel och fläckborttagningsmedel.

Nya regler för farligt avfall från verksamheter

Från den 1 november ska alla verksamheter börja att anteckna och rapportera in de antecknade uppgifter om farligt avfall till avfallsregistret hos Naturvårdsverket. Detta kan du enkelt göra via deras e-tjänst. Läs mera på Naturvårdsverkets hemsida. 

Ta med ett transportdokument till Morkan ÅVC

Inför ankomst till Morkan ÅVC ska du skriva ut och ta med dig ett transportdokument. Under relaterad information hittar du ett förskrivet dokument som du gärna får använda.

 Du ska utförligt fylla i information om: 

 • Avsändare
 • Transportör, inklusive registreringsnummer på fordonet
 • Mottagare
 • Avfallsslag, avfallskod och mängd
 • Samt att avsändare, transportören och mottagare ska skriva på

Det är viktigt att dokumentet är rätt ifyllt så att vi i vår tur kan anteckna och rapportera in våra mängder av farligt avfall. Personalen har i annat fall rätt att neka att ta emot det farliga avfallet.

Dokumentet används även som underlag för avfallsslaget och mängden vid  faktureringen.

Mer information om hur rapporteringen ska gå till finner du under relaterad information.

Publicerad den 4 november 2020