Hushållsavfall

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: ks@storuman.se

Kontaktuppgifter
Tekniska avdelningen
Telefon: 0951-140 86
renhallning@storuman.se

Ansvarig nämnd

Du som fastighetsägare i Storumans kommun betalar en avgift för att få ditt hushållsavfall hämtat. Du kan själv påverka din årliga avgft genom att tänka till vid inköp, äta upp all mat samt att sortera dina förpackingar och ditt avfall.

Avgiften gör det möjligt för kommunen att bland annat:

  • hämta, transportera och behandla 2 000 ton brännbara hushållsopor årligen
  • låta alla hushåll lämna grovavfall, elavfall, batterier och farligt avfall till återvinningscentralerna
  • låta alla byar som är intresserade att fritt få hämtning av grovavfall en gång per år
  • låta alla hushåll fritt lämna batterier i batteriholkar på 23 platser i kommunen.

Du betalar för ditt avfall efter vikt *

Från och med 2006 gäller en viktbaserad avfallstaxa för dig som bor i villa och har ett eget kärl. Det innebär att ditt kärl vägs vid varje hämtning och vikten på ditt avfall avgör kostnaden. 

Kostnaden för hämtning av dina avfall består av tre delar; en grundavgift, hämtningsavgift och en rörlig avgift baserad på avfallets vikt. De två senare kan du själv påverka genom storleken på kärlet och att vara duktig på att sortera ditt avfall. Om kärlet är överfull vid ordinarie hämtning, eller om du har extra avfall på sidan om, så kostar det extra.

  • Grundavgiften skall täcka din fastighets del i kostnader för ÅVC-anläggningar, hushållens farliga avfall, grovsopor, deponi, kontroll/provtagning, miljöavgifter, information, planering och övrig administration.
  • Hämtningsavgiften beroende på vilken kärlstorlek du valt.
  • En rörlig avgift beroende på den uppmätta vikten på ditt hushållsavfall.

Avgiften för kärlet (soptunnan) blir lägre om du delar kärl med grannen eller om du har förlängd tömningsintervall, var fjärde vecka. Ansökan gör du lätt i vår självservice. Under relaterad information kan du läsa mer om kommunens dispenser.

Trasigt kärl 

Du är ansvarig för ditt kärl. Men om det skulle gå sönder när sopbilen tömmer kärlet eller att delarna går sönder av kyla och ålderdom hjälper vi dig gärna att byta dem. 

Om kärlet går sönder av att du är oaktsam, din snöskottare har sönder kärlet eller om du backar på ditt kärl så får du betala för ett nytt kärl samt en urkörningsavgift. 

Lämna i gemensamma kärl inom område B och D **

Våra CUS, centrala uppsamlingsstationer, finns till för dig. Här lämnar du ditt hushållsavfall.

Kostnaden för hämtning av dina avfall består av tvådelar; en grundavgift och en hämtningsavgift. 

  • Grundavgiften skall täcka din fastighets del i kostnader för ÅVC-anläggningar, hushållens farliga avfall, grovsopor, deponi, kontroll/provtagning, miljöavgifter, information, planering och övrig administration.
  • Hämtningsavgiften är en schablon och inkluderar vikten på det husavfall du lämnar.

* Eget kärl erbjuds inom område A (Storuman, Stensele) och område C
** Erbjuds inom område B (delar av Hemavan) och område D

Publicerad den 2 oktober 2018