Mediciner och läkemedel

Färgglada mediciner från en burk
foto:personalfx

Gamla och överblivna mediciner lämnar du till ett apotek. De får inte spolas ner i avloppet eller läggas i soporna.

Tänk på att mediciner aldrig ska spolas ner i toaletten eller hällas ut i avloppet. Reningsverken kan inte ta bort de farliga ämnena, utan de följer med ut i vattendrage och kan skada både djur och fiskar.

Lämnas dina överblivna eller för gamla mediciner till Apoteket. Kvicksilvertermometrar ska dock lämnas till kommunens återvinningscentral.

Gamla eller överblivna mediciner

Överblivna eller gamla mediciner kan du lämna kostnadsfritt till apoteket. När de lämnas in till apoteket ska de vara förpackade i en genomskinlig plastpåse. På apoteket kan man också hämta speciellt framtagna påsar för detta.

Kasserade kanyler

Apoteket delar till hushåll kostnadsfritt ut behållare (burkar eller SafeClip) för använda kanyler som ska kasseras. Fyllda behållare kan sedan lämnas till apotek eller till miljöbod på kommunens bemannade återvinningscentral (ÅVC). Sprutor (utan kanyl/spets) kan läggas i det brännbara hushållsavfallet.

Termometrar

  • som innehåller kvicksilver lämnas väl förpackade till miljöbod på kommunens ÅVC
  • som innehåller batterier lämnas till kommunens ÅVC och sorteras som elektronikavfall.