Förpackningar

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: ks@storuman.se

Kontaktuppgifter
Tekniska avdelningen
Telefon: 0951-140 86
renhallning@storuman.se

Ansvarig nämnd
Källsorteringskärl
foto: renato2004

På återvinningsstationerna kan du lämna tidningar, förpackningar och behållare av plast, papper, metall och glas. Producentansvar gäller för förpackningar.

Förpackningarna ska vara tomma och rena. Skölj ur dem med kallt vatten och låt torka. Om en förpackning består av olika material ska den delas upp och materialen lämnas sedan var för sig. Kan den inte delas, sorterar du efter det material som förpackningen till största del består av. Ofta står det på förpackningen hur den ska sorteras. 

Återvinningsstationerna tar bara emot förpackningar. Andra föremål i glas, plast, metall eller papper lämnas på återvinningscentralen. 

Hård- och mjukplast

Förpackningar av hård- och mjukplast som yoghurtburkar, plastlock, plastdunkar, crème fraiche-burkar, sköljmedelsflaskor, diskmedelsflaskor, plastpåsar, plasttuber, plastfolie, vakuumförpackningar och frigolit lämpar sig utmärkt för materialåtervinning.

Så här sorterar du dina plastförpackningar: 

 • Skölj ur dina tomma förpackningar med lite vatten om det behövs, kanske med diskvattnet innan du tömmer ut det.
 • Ta av kapsyler, lock och korkar, sortera dem efter material.
 • Lägg alla plastförpackningar lösa i behållarna, inte i hopknutna påsar.
 • Pantflaskor av plast (PET) lämnar du in i affären eller på andra ställen som har pantsystem. 

Vad händer med förpackningar av plast?

Av återvunna plastförpackningar görs till exempel trädgårdsmöbler, bullerplank, lastpallar, soppåsar och mycket annat.

Metallförpackningar

Så här sorterar du metallförpackningar:

 • Skölj ur dina tomma förpackningar med lite vatten om det behövs, kanske med diskvattnet innan du tömmer ut det.
 • Böj in vassa lock på konservburken.
 • Tryck ihop de förpackningar som går att trycka ihop.
 • Låt hatten på kaviartuben sitta kvar.
 • Pantburkar lämnar du in i affären eller på andra ställen som har pantsystem. 

I behållarna för metallåtervinning kan du INTE lägga:

 • Burkar med färg- och limrester. Dessa är farligt avfall och lämnas till någon av kommunens miljöstationer.
 • Behållare för värmeljus. De ska fr.o.m. april 2015 lämnas på kommunens återvinningscentraler.
 • Strykjärn, husgeråd och andra metallföremål. De lämnas istället på kommunens återvinningscentraler.

Vad händer med metallförpackningarna?

Återvunna konservburkar blir nya förpackningar, armeringsjärn eller motordelar.

Glasförpackningar

Förpackningar av glas som syltburkar, vin- och spritflaskor, hudvårdsburkar, läskflaskor utan pant och deodorantförpackningar lämpar sig utmärkt för materialåtervinning.

Så här sorterar du dina glasförpackningar:

 • Ta av kapsyler, lock och korkar och sortera dem efter materialslag.
 • Skölj ur dina tomma förpackningar med lite vatten om det behövs, kanske med diskvattnet innan du tömmer ut det.
 • Sortera färgat och ofärgat glas var för sig. Är du tveksam så lägg det i behållaren för färgat.
 • Sortera ut pantflaskor för sig.

I behållarna för glasåtervining kan du INTE  lägga:

 • Porslin, keramik, kristall eller spegel- eller fönsterglas. Det förstör den nya glasmassan.
 • Glödlampor, lysrör eller lågenergilampor. De räknas som elavfall och innehåller giftiga tungmetaller. Lämna istället till återvinningscentralen eller miljöstationen.

Vad händer med glasförpackningarna?

Återvunnet glas blir nya flaskor och burkar, men också mineralull för isolering och finmalet pulver som blandas i betong.

Returpapper/pappersförpackningar

Till returpapper räknas förpackningar av papper, som mjölk- och flingpaket, färdigmatsförpackningar, hundmatsäckar, sockerpåsar, skokartonger och hushålls- och toarullar. Förpackningarna lämpar sig utmärkt för materialåtervinning. Du kan lämna returpapper och pappersförpackningar på återvinningsstationerna.  

Så här sorterar du pappersförpackningar:

 • Skölj ur dina tomma förpackningar med lite vatten om det behövs, kanske med diskvattnet innan du tömmer ut det.
 • Ta bort innerpåsar av till exempel plast eller aluminium.
 • Platta till och vik ihop.
 • Lägg mindre förpackningar i större.
 • Skruva av lock och korkar av plast och lägg dem i behållaren för plast.
 • I behållarna för papper kan du även lägga omslagspapper, papperskassar och förpackningar av wellpapp.

I behållarna för pappersåtervinning kan du INTE lägga:

 • Tidningar, reklamblad och liknande, de lägger du i behållaren för tidningar.
 • Kuvert, de läggs i soppåsen.
 • Stora kartonger som inte ryms i behållarna får inte ställas vid återvinningsstationen. De lämnas på återvinningscentralen.