Fritidshusavfall

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: ks@storuman.se

Kontaktuppgifter
Tekniska avdelningen
Telefon: 0951-140 86
renhallning@storuman.se

Ansvarig nämnd

I Storumans kommun har vi på stratiegiska ställen ställt ut gröna sopkärl med röda lock. Dessa är avsedda för hushållsavfall från dig som vistas i ditt fritidshus under några veckor per år.

CUS - centrala uppsamlingsstationer

Avgiften består av grundavgift och hämtningsavgift per bostad. Ditt bygglov ger den information vi behöver för att beräkna hur många bostäder din fastighet har. Ett vanligt enfamiljshus bedöms normalt som en bostad.

Du kan välja mellan olika abonnemang beroende på vilken typ av behållare du vill ha och hur mycket du använder fritidshuset. 

  • Gemensam behållare, grön tunna med rött lock
  • Eget kärl, 140 liter eller 190 liter

 Avgiften gör det möjligt för kommunen att bland annat:

  • hämta, transportera och behandla 2 000 ton brännbara hushållsopor årligen
  • låta alla hushåll fritt lämna grovavfall, elavfall, batterier och farligt avfall till återvinningscentralerna
  • låta alla byar som är intresserade att fritt få hämtning av grovavfall två gånger per år
  • låta alla hushåll fritt lämna batterier i batteriholkar på 23 platser i kommunen.

Gröna tunnor med rött lock

Hushållsavfall som läggs i våra gröna tunnor med rött lock hämtas minst var fjortonde dag. Grovsopor och miljöfarligt avfall ska lämnas på ÅVC i Tärnaby eller i Storuman.

Eget kärl

Inom Storuman och Stensele får du som fritishusägare ett eget kärl vid dig fastighet. Kärlet töms var 14:e dag.

Publicerad den 8 oktober 2019

Relaterad information