Elavfall

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: ks@storuman.se

Kontaktuppgifter
Tekniska avdelningen
Telefon: 0951-140 86
renhallning@storuman.se

Ansvarig nämnd
Två stycken lampor
foto:vorsprung

Elavfall lämnar du på vår ÅVC. Allt som drivs med sladd eller batteri räknas som elavfall. Hit räknas även glödlampor, lysrör och lågenergilampor.

Elektriska och elektroniska produkter kan innehålla freoner, metaller som kvicksilver, kadmium och bly och andra ämnen som är skadliga för människor och miljön.

Alla produkter med sladd eller batteri ska lämnas som elavfall när de är förbrukade. Det kan finnas inbyggda batterier i många produkter. Hela produkten ska då lämnas in. 

Exempel på elavfall är:

  • Hushållsmaskiner som exempelvis tvättmaskiner, diskmaskiner, spisar, mikrovågsugnar, kylar och frysar.
  • IT-, audio- och videoutrustning som tillexempel radio, TV, video, datorer och kameror.
  • Lampor eller ljuskällor, det vill säga glödlampor, lysrör, lågenergilampor och armaturer.
  • Småapparatersom klockor, elektriska leksaker, hushållsapparater och verktyg.

El-kretsen har producentansvar för elektiska och elektroniska produkter samt bärbara batterier.

Batterier

Småatterier kan lämnas på vår ÅVC eller i holkar som finns på flera platser inom kommunen.

Batterier från bil och mc samt batterier från fritidsredskap, ex en skruvdragare, lämnas till ÅVC i Storuman eller Tärnaby.

Avlämnarintyg för elavfall från verksamheter

Ett avlämnarintyg ger verksamheter rätt att, i El-Kretsens regi, lämna elavfall från El-Kretsens anslutna producenter direkt till en anvisad insamlings eller förbehandlingsanläggning.

Du behöver som verksamhetsutövareett nytt avlämnarintyg per tillfälle och avfallsslag.

  1. Besök www.el-kretsen.se och registrera varje avfallsslag.
  2. Mailet du får vid registreringen är ett avlämningsintyg och innehåller referensnummer till El-kretsen. Se till att spara det!
  3. Skriv ut ett exemplar av avlämningsintyget och ta med till ÅVC.*

* Det är ditt ansvar som godsavsändare att se till att transporten utförs med tillstånd för transport av farligt avfall.

Personalen har i rätt att neka er att lämna avfallet om ni inte har korrekta och fullständiga uppgifter.

Mängderna av avfall dokumenteras tillsammans med personalen i faktureringsunderlaget, där varje avfallsslag och mängd skrivs ner inför faktureringen.