Trädgårdsavfall

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: ks@storuman.se

Kontaktuppgifter
Tekniska avdelningen
Telefon: 0951-140 86
renhallning@storuman.se

Ansvarig nämnd
Tecknad bild med en kompost

Grenar, löv och kvistar kan med fördel hanteras och komposteras på din egen fastighet. Men invasiva arter ska packeteras väl och lämnas in till vår ÅVC för vidare förbränning i Umeå.

Trädgårdsavfallet som du själv inte kan kompostera på din fastighet kan lämnas på vår ÅVC. Anvisning av plats sker vid ankomst.

Invasiva arter i trädgården

En invasiv art är en art som med människans hjälp, avsiktligt eller oavsiktligt, tagit sig till ett nytt område och där orsakar skador på biologisk mångfald genom att konkurrera ut inhemska arter. De arter som listas nedan kan påträffas i Storumans kommun:

  • Jättebalsamin
  • Jätteloka
  • Tromsöloka

Fastighetsägare har ett ansvar för invasiva främmande arter på den egna fastigheten. Fastighetsägaransvaret gäller för alla.

När en invasiv art bekämpas är det viktigt att dessa hanteras så att de inte kan spridas genom frön eller växtdelar. Mer information finns på http://www.naturvardsverket.se/Amnen/Invasiva-frammande-arter/

Packetera ihop blommar, blad och rötter i genomskinliga påsar och lämna som brännbart på närmaster ÅVC. Du får inte eldast, frakta på öppna släpvagnar och inte lämna som trädgårdsavfall, då risken är stor att fröer sprids och rötter få fästa på nya platser.

Läs mera om invasiva arter här.

Jord, sten och andra markmaterial

Du kan i dagsläget inte lämna in markmaterial till oss på ÅVC.Kontakta istället lokala entreprenörer för omhändertagande av dem.