Personligt ombud

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Fristående

Kontaktperson
Nina Wallin
Personligt ombud
Telefon: 0951-140 27
Mobil: 070-253 79 57
E-post: personligtombud@storuman.se

Ansvarig nämnd

Om du har en psykisk funktionsnedsättning eller under en längre tid lidit av psykisk ohälsa kan du vända dig till vårt personliga ombud. Det är frivilligt och kostnadsfritt.

Personligt ombud arbetar med personligt stöd och samordnar insatser som du behöver. Personligt ombud är ingen myndighet och vi för inga journaler. Vi svarar inte för vård och behandling.

Så arbetar vi:

  • Tillsammans med dig tittar vi på ditt behov av vård, stöd och service.
  • Vi kan hjälpa till att samordna dina insatser (vi kan inte ändra beslut eller överta ditt ansvar).
  • Vi kan stödja dig i kontakt med myndigheter.
  • Vi kan hjälpa dig så du får den vård, stöd och service du har rätt till utifrån behov och laglig rätt.
Publicerad den 21 augusti 2017