Anhörigstöd

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Omsorgsförvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: on@storuman.se

Ansvarig nämnd
Äldre på promenad

Här har vi samlat information och kontaktuppgifter för dig som är anhörig.

Anhörigomsorg: I vårt samhälle finns det många människor som på olika sätt hjälper andra personer i deras vardag. Anledningen till detta kan vara att personen, på grund av långvarig sjukdom, funktionshinder, hög ålder eller missbruk, inte klarar sin vardag på egen hand.

Vem är anhörig: Med anhörig menas en person som inom familjen eller släkten hjälper och stödjer någon. Även andra närstående, personer med en nära relation till den som har behov av hjälp, kan få stöd.

Du som vårdar kan få stöd: Kommunen kan ge stöd till dig som vårdar en person i din närhet. Det stöd du kan få syftar till att underlätta din vardag. Stödet är inte kopplat till den sjukdom, diagnos eller ålder på den person som du vårdar eller stödjer, utan utgår från dina behov och önskemål.

Vilket stöd kan du få: Dels kan vi ge direkt stöd, som vänder sig till dig som anhörig, det kan handla om t ex samtalsstöd, information och utbildning. Vi kan också ge indirekt stöd som fungerar som ett stöd till den anhörige men riktar sig till den vård– eller stödbehövande.

 • Avlösning i hemmet
 • Vistelse på dagverksamhet
 • Korttidsboende
 • Kontaktperson
 • Hemtjänst
 • Stödsamtal
 • Stödfamilj
 • Ledsagarservice
 • Matleverans
 • Bostadsanpassning
 • Trygghetslarm

Kontakt Storumanområdet
Martina Andersson
0951-140 54
martina.andersson@storuman.se

Katarina Sjöström Lönnback
0951-140 63
katarina.lonnback@storuman.se

Ida Olofsson
0951-140 00
ida.olofsson@storuman.se

Kontakt Tärnaby/Hemavan/Slussfors
Erik Wennstig Winka
0951-140 29
erik.wennstig@storuman.se

Mer information om anhörigstöd:

Nationellt kompetenscentrum Anhöriga är en samarbetsresurs för att utveckla framtidens anhörigstöd.

Hemsida: www.anhoriga.se
Telefon: 0480-41 80 20
E-post: info@anhoriga.se

Anhörigas Riksförbund(AHR) är en rikstäckande organisation som är politiskt och religiöst obunden.
Hemsida: www.ahrisverige.se
Telefon 0474-404 00

Det går också att läsa mer om anhörigstöd hos Socialstyrelsen www.socialstyrelsen.se

Publicerad den 26 april 2023

Relaterad information