Enskilda avloppsanläggningar

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: mbn@storuman.se

Ansvarig nämnd
Järvsjön

Om du inte kan koppla in avloppet från din fastighet till ett kommunalt avloppsnät, finns alternativet att anlägga en enskild avloppsanläggning.

För att installera en ny eller ändra en gammal avloppsanläggning för vattentoalett krävs tillstånd från Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Att du fått ditt bygglov beviljat innebär inte att du har tillstånd att anlägga en avloppsanläggning. För vissa typer av anläggningar räcker det med en skriftlig anmälan till nämnden.

Avloppsanläggningen kan vara enskild eller gemensam med t.ex. grannar. Det finns en mängd olika tekniker för att rena avloppsvatten och bad-, disk- och tvättvatten. Den vanligaste tekniken är en slamavskiljare med tre fack som skiljer bort fasta partiklar, därefter leds vattnet till en anlagd infiltrationsbädd eller markbädd. Det finns även olika typer av minireningsverk och markbädd på burk. Varje teknik har sina för- och nackdelar. För att läsa mer om respektive teknik besök gärna avloppsguidens hemsida.

Att byta ut en slamavskiljare mot en ny likvärdig eller göra om infiltrationsbädden är varken anmälnings- eller tillståndspliktigt, så länge anläggningen ligger på samma plats som tidigare.

Se mer information på vår sida med vanliga frågor och svar

Vilka rättigheter och skyldigheter har du när du beställer avlopp?
Det är sannolikt att du behöver anlita hjälp för att få ett nytt eller åtgärda en befintlig avloppsanläggning. Om det skulle uppstå problem med anläggningen som har med själva anläggandet, tjänsten, att göra har du en så kallad reklamationsrätt. Om du upptäcker fel ska du klaga hos den som utfört tjänsten som då får chans att rätta till.

Läs mer om konsumentinformation här:

https://avloppsguiden.se/informationssidor/konsumentinfo-om-enskilt-avlopp/

Publicerad den 6 juli 2021