Många droppar små – värda att spara

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: ks@storuman.se

Ansvarig nämnd
Barn som badar i trånga baljor

Även om vi har gott om vatten i Sverige och Storumans kommun, finns det skäl att spara på vattnet. Den främsta anledningen är att vattenanvändning också innebär energiförbrukning.

När du duschar sparar du vatten genom att duscha kortare tid, men du sparar också på den energi som går åt för att värma upp vattnet.

Mycket energi krävs också för att driva pumpar som transporterar vattnet från vattentäkterna till vattenverken och vidare till hushållen. Detsamma gäller för pumpning av avloppsvatten och vid vattenrening.

Genom att spara på vatten så sparar du på energi och då minskar du även på utsläpp från energiframställning. Andra resursbesparingar är bland annat användningen av kemikalier vid framställning av dricksvatten och vid reningen av avloppsvatten.

Hur kan du spara?

Här är några enkla tips som kan innebära stor besparing av både vatten och energi:

  • Åtgärda en droppande vattenkran som annars kan kosta dig upp emot 20 kubikmeter vatten per år, eller motsvarande mer än 130 fyllda badkar¹. På ett dygn blir det cirka 55 liter. En strilande kran kan förbruka ungefär 300 kubikmeter per år.
  • Åtgärda en toalett som smårinner. På ett år kan en läckande toalett dra 400 kubikmeter vatten per år, vilket motsvarar 2 700 badkar. På ett dygn blir det cirka 1 000 liter.
  • En dusch på 3 minuter motsvarar i snitt 36 liter varmvatten medan en dusch på 10 minuter förbrukar cirka 120 liter varmvatten². Spara vatten genom att duscha kortare tid.
  • Duscha istället för att bada i badkar.
  • Det går åt 50 liter vatten för en tvätt. Spara vatten genom att fylla tvättmaskin ordentligt innan start.
  • Det går åt 15 liter vatten för en disk. Spara vatten och fyll diskmaskinen innan start. Undvik att diska för hand och att skölja disken under rinnande kran.
  • Stäng vattenkranen när du borstar tänderna eller när du tvålar in dig. Varje minut rinner det ut cirka 6 liter vatten.
  • Toaletter som används många gånger om dagen kan bytas ut, eller byggas om, till snålspolande.
  • Gamla kranar och duschmunstycken kan bytas ut mot snålspolande.
  • Om du har trädgård, bevattna inte med dricksvatten utan med uppsamlat regnvatten i till exempel tunnor.

¹ Ett fyllt badkar motsvarar cirka 150 liter vatten.
² Normflöde på 0,2 liter per sekund.
³ Normflöde på 0,1 liter per sekund.

Du kan också spara på energi och resurser genom att spola ut rätt saker i avloppet. Tänk på vad du spolar ner, på sidan Varje droppe räknas kan du läsa mer om vad som inte hör hemma i avloppet.

Relaterad information