Vattenläckor och andra driftstörningar

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: ks@storuman.se

Kontaktpersoner

Anders Bennervall (Hemavan och Tärnaby)
Mobil: 070 312 87 37

Robin Olofsson (Storuman)
Mobil: 070 342 84 22

Ansvarig nämnd
Lagning av vattenledning

I vårt arbete med att förnya och bygga ut ledningsnätet för vatten och avlopp så behöver vi gräva i marken. Eftersom ledningsnätet till största delen är gammalt så uppstår det emellanåt även läckor som behöver repareras.

Vad händer med vattenkvaliteten efter en vattenläcka

Vid en vattenläcka varierar ofta vattentrycket i ledningarna. Det kan komma in luft och vattnet brukar stängas av på den delen där ledningen har gått sönder för att man ska kunna reparera. När läckan väl är lagad kan du behöva spola ur ledningen till dess vattnet ser normalt ut.

När vattentrycket varierar i ledningssystemet kan det lossna avlagringar från ledningarnas kanter. Avlagringarna består främst av rost och det är normalt inte farligt att dricka vatten med denna typ av partiklar. Det kan också komma in luft i systemet som gör att vattnet ser "mjölkigt" ut.

En vattenläcka kan vara komplicerad

  • Det är svårt att förutse hur lång tid reparationsarbetet tar. Är ledningarna lätta att komma åt går det på några timmar från det att reparationsarbetet börjar.
  • Det kan vara mer än en läcka som uppstått på ledningen.
  • Vattnet kan komma upp på en helt annan plats än där själva brottet på röret har uppstått, så läcksökningsarbetet kan ta tid.
  • Vid själva reparationen kan det bildas nya läckor. Påfrestningar orsakade av markvibrationer från maskiner kan få ledningarna att gå sönder igen, eller förändrat vattentryck kan leda till läcka på annat ställe.

Vattenläcka hemma

Får du en vattenläcka hemma i ditt hus eller någonstans inom fastighetsgränsen så får du kontakta en VVS-firma om du själv äger fastigheten.

Om det är möjligt; stäng avstängningsventilen som sitter intill vattenmätaren. Om du inte har någon egen avstängningsventil kontaktar du tekniska avdelningen som då kommer och stänger servisventilen mot ersättning.

Är du hyresgäst är det hyresvärden eller områdesvärden som ska kontaktas enligt er överenskommelse.

Allmän plats

Om du ser en vattenläcka ute, till exempel att vatten sipprar upp på gatan eller på någon annan plats där du misstänker en läcka, är vi tacksamma om du så snart som möjligt kontaktar oss på tekniska avdelningen:

  • kontorstid till vår kundtjänst 0951-140 00 eller 0954-140 00
  • efter kontorstid till VA-jour 0951-630 20 (går till SOS Alarm som meddelar den som har beredskap)

Vi försöker alltid att laga läckan så snart som möjligt men ibland är det komplicerat.

Vattnet ser konstigt ut eller har en annorlunda smak

Nedan hittar du några av de vanligaste orsakerna och hur du kan åtgärda problemen. Kvarstår problemet bör du analysera vattnet om du har egen brunn. Om du har kommunalt vatten så kontaktar du tekniska avdelningen om vattnet inte blir bättre, ring kundtjänst 0951-140 00 eller 0954-140 00.

Dricksvattnet är gulbrunt /rödbrunt
Ledningsnätet är ofta gjort av järn. Med tiden kan det bildas rost i ledningarna som kan lossna, särskilt i samband med att vatten sätts på efter reparationer av en ledning. Rost är inte skadligt för hälsan, men det är trots allt ett problem som ska åtgärdas. Oftast räcker det med att öppna en kran och spola ordentligt tills vattnet blir klart. Eventuell luft i ledning kan göra att rost lösgörs flera dagar efter att vattnet varit avstängt.

Dricksvattnet är vitt/gråvitt
Det finns troligen luft i dricksvattnet. Luften kan ha kommit in i ledningen vid något ledningsarbete. Om kranen får stå och rinna en stund försvinner luften. Det kan också ibland finnas kvar luftfickor på en större ledning flera dagar efter ledningsarbete, vilket efter hand kommer ut i kranar i större eller mindre omfattning. Luft i vattnet är helt ofarligt.

Dricksvattnet är grått/svart
Det är troligen mangan, ett helt ofarligt grundämne som finns i grundvatten. Spola rejält i minst 10 minuter och se om det försvinner.

Dricksvattnet är grönt
Om du har fjärrvärme är det förmodligen hål på värmeväxlaren. Värmeväxlarvattnet är färgat grönt just för att detta skall synas. Kontakta din fjärrvärmeleverantör.

Dricksvattnet lämnar vita utfällningar i kokkärl
Detta beror på kalkutfällningar vid kokning och kan uppstå trots låg kalkhalt i vattnet. Utfällningarna är ofarliga.

Publicerad den 13 juli 2021