Detaljplaneprocessen

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: mbn@storuman.se

Kontaktpersoner
Ulrika Kjellsdotter
Handläggare
Telefon: 0951-140 71

Ansvarig nämnd

När vi planlägger kan vi använda antingen normalt eller enkelt planförfarande. Vid normalt planförfarande är de skeden som ingår i planprocessen mer omfattande än vid enkelt. När vi väljer vilket förfarande som kan användas utgår vi från de förutsättningar som finns i plan- och bygglagen (PBL).

Ändringar av Plan- och bygglagen som träder i kraft 1 januari 2015

Plan- och bygglagen (PBL) har förändrats och det innebär några nya begrepp. Detaljplaner som börjar sin handläggning efter den 1 januari 2015 får nya förfaranden. Det som tidigare var enkelt planförfarande blir standardförfarande. Det tidigare normala planförfarandet kallas i fortsättningen för utökat planförfarande. Mer information om detaljplaneprocessen finns på Boverkets webbplats PBL kunskapsbanken. Länk finns till höger under relaterad information.

Detaljplaner som påbörjats innan första januari 2015 handläggs enligt PBL 2010:900 behåller sina gamla förfaranden, enkelt- och normalt planförfarande.

Det är miljö- och samhällsbyggnadsnämnden som beslutar om detaljplanearbetet ska inledas, ett så kallat planbesked.

Publicerad den 8 november 2018