Enkelt planförfarande

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: mbn@storuman.se

Kontaktpersoner
Ulrika Kjellsdotter
Handläggare
Telefon: 0951-140 71

Ansvarig nämnd

Schema för enkelt planförfarande

Vi kan bestämma att en detaljplan hanteras genom enkelt planförfarande när ett planförslag har liten betydelse och saknar intresse för allmänheten.

Vid enkelt planförfarande förkortas handläggningstiden eftersom detaljplanen kan antas efter samrådstiden. Detaljplanen antas av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.