Enskilda avloppsanläggningar

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: mbn@storuman.se

Ansvarig nämnd
Bild på avloppsanläggning under anläggandet

Om du inte kan koppla in avloppet från din fastighet till ett kommunalt avloppsnät, finns alternativet en enskild avloppsanläggning.

En enskild avloppsanläggning består oftast av en slamavskiljare (”trekammarbrunn”), och en markinfiltrationsbädd – en bädd av sand och grus där avloppsvattnet renas innan det fortsätter sippra ner i marken. Den enskilda anläggningen kan vara gemensam för två eller flera hus eller fastigheter.

Du måste ansöka om tillstånd från kommunens miljö- och samhällsbyggnadsnämnd innan du kan göra en avloppsanläggning som har vattentoaletter anslutna till avloppet. För vissa typer av anläggningar räcker det med en skriftlig anmälan till nämnden.

Att byta ut en slamavskiljare mot en ny likvärdig eller göra om infiltrationsbädden, är varken anmälnings- eller tillståndspliktigt, så länge anläggningen ligger på samma plats som tidigare.

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)