Information med anledning av kriget i Ukraina

Storumans kommun följer utvecklingen om det pågående kriget i Ukraina och det förändrade säkerhetspolitiska läget. På denna sida samlar vi information med relevans till omvärldsläget samt följer upp aktuella frågeställningar. Sidan uppdateras löpande.

Hemberedskap

Ett sätt att hantera den oro som uppstår kan vara att investera i hemberedskap. För att du ska ha en god beredskap krävs att du kan säkerställa tillgång till mat, kommunikation, vatten, värme och sömn under minst 7 dagar.

Riskerar Sverige att hamna i krig?
Försvarsmakten gör fortfarande bedömningen att sannolikheten för krig i Sverige är låg på kort sikt men omprövar kontinuerligt bedömningen. Säkerhetspolisen ser en förhöjd hotbild (3) på en femgradig skala vilket framförallt beror på en större omfattning Informations- och desinformationskampanjer som riktas mot Sverige

Vad kan du som kommuninvånare göra?
Alla som bor i Sverige kan bidra till svensk säkerhet och beredskap genom att ha ett kritiskt förhållningssätt mot information (sprid inte falska rykten), se över din hemberedskap, skydda din information mot cyberangrepp och gå med i en frivillig organisation. Om du är osäker på vilka förebyggande åtgärder som kan vara bra att vidta kan du använda dig av MSBs broschyr. Om krisen eller kriget kommer

Vad gör kommunen?
Kommunen bedriver ett kontinuerligt krisberedskapsarbete riktad såväl mot fredstida kriser som krig och har en krisorganisation redo att leda kommunen med kort varsel.

Med anledning av det rådande säkerhetspolitiska läget fokuseras arbetet just nu mot:

  • Att säkerställa och upprätthålla informations- och säkerhetsskyddet.
  • Kontinuerliga avstämningar med andra kommuner, Länsstyrelsen, Försvarsmakten, Säkerhetspolisen, Migrationsverket med flera för att stärka, samordna och vid behov inrikta den samlade hanteringen.
  • Kontinuerlig omvärldsbevakning utifrån kommunens egen verksamhet (identifierad samhällsviktig verksamhet) och det geografiska områdesansvaret för att kunna identifiera incidenter som avviker från normalbilden.
  • Att inventera kommunens skyddsrum. Kolla gärna upp vart du har ditt närmaste skyddsrum på: MSB:s skyddsrumskarta

Samlad information från säkra källor om det aktuella läget

Krisinformation.se
Samlingssida med krisinformation från svenska myndigheter (krisinformation.se)

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Information om vad privatpersoner, myndigheter och företag kan behöva tänka på i dagens säkerhetspolitiska läge (msb.se)

Försvarsmakten
Säkerhetsläget i närområdet (forsvarsmakten.se)

Regeringen
Information om regeringens arbete kring den pågående säkerhetspolitiska utvecklingen i Ukraina (regeringen.se)

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM)
Samlade svar på frågor om situationen i Ukraina och jodtabletter (stralsakerhetsmyndigheten.se)

Tro inte på allt du läser och dela inte okritiskt

Vid kriser och allvarliga händelser är det viktigt att du är källkritisk och inte sprider vidare rykten och desinformation. Ta i första hand del av den information som finns på ansvariga myndigheters webbplatser.

Publicerad den 28 augusti 2023