Individ- och familjeomsorgens öppenvårdsbehandlare

Är du orolig över dina eller någon annans alkoholvanor och/eller droganvändande? Är du orolig över att du i din kärleksrelation eller gentemot dina barn går över gränsen och använder någon typ av våld och/eller kontrollerande beteende?

Ta kontakt med individ- och familjeomsorgens öppenvårdsbehandlare Lars-Erik Klason. Hos honom kan du få stöd och hjälp. Lars-Erik kan även erbjuda stöd till anhöriga till personer i missbruk och till dig som är våldsutsatt. 

Öppenvårdsbehandlare Lars-Erik Klason, telefon 070-257 25 10, vardagar 08:00-16:00.

Besöksadress: Skolgatan 23, 923 31 Storuman.

Publicerad den 28 januari 2020