Nämnder och förvaltningar

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: ks@storuman.se

Ansvarig nämnd

Kommunfullmäktige tillsätter nämnder för att sköta speciella områden. Det är förvaltningarna som utför de uppdrag som politikerna i nämnderna beslutar om.

Nämnder

Förvaltningar

  • Kommunstyrelseförvaltningen
  • Fritids-, kultur- och utbildningsförvaltningen
  • Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
  • Omsorgsförvaltningen
Publicerad den 28 september 2022