Kommunens ekonomi och revision

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: ks@storuman.se

Ansvarig nämnd

Här kan du till exempel läsa om hur vi använder pengarna som du betalar i skatt. Du kan även ladda ner kommunens årsredovisningar om du vill ha en grundlig redovisning av vår ekonomi. Kommunfullmäktige tar budgetbeslut i juni varje år och fördelar då kommunens resurser på de olika verksamheterna. Då ska kommunfullmäktige se till så att dina skattepengar används för att ge bästa möjliga service och välfärd till Storumans invånare.

Kommunallagen ställer krav på god ekonomisk hushållning. Det handlar inte bara om att få helheten att gå ihop ekonomiskt för en kommun. Det är minst lika viktigt att organisationen arbetar effektivt och att verksamheterna utför sina uppdrag enligt de ekonomiska ramarna och politikernas beslut.

Syftet med kommunens verksamhet är inte att göra vinst på skatteintäkterna, utan att se till att kommunen ger medborgarna så bra service som möjligt. Det är kommunfullmäktige som bestämmer den ekonomiska ramen och vilka åtaganden varje nämnd ska ha. Beslutet grundar de på skatteintäkterna och målen i kommunens strategiska plan.

Publicerad den 5 december 2022