Medborgarförslag

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: ks@storuman.se

Ansvarig nämnd

Politikerna och alla som arbetar inom kommunen behöver veta vad som fungerar bra, vad som skulle kunna förbättras och om det finns konkreta frågor som måste lösas. Därför är det viktigt med en öppen dialog, och att du framför dina synpunkter i både stora och små ärenden.

Lämna medborgarförslag

Medborgarförslag innebär en rätt för den som är folkbokförd i kommunen att ta upp ett ärende i fullmäktige. Även barn och ungdomar liksom utländska medborgare utan lokal rösträtt har rätt att ta upp ett ärende.

Vi behöver ha ditt medborgarförslag senast tio dagar före kommunfullmäktiges sammanträde. Om ett ärende kommer in senare kommer det att behandlas till nästkommande kommunfullmäktige.

När du lämnat in ditt medborgarförslag kommer det att beredas av en tjänsteperson i berörd nämnd. Det ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år. Du kommer att underättas när ditt ärende är färdigberett i nämnden. När förslaget behandlas av fullmäktige har du rätt att yttra dig.

Medborgarförslaget ska innehålla ditt förslag samt namn, adress och telefonnummer. Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma medborgarförslag. Om ett medborgarförslag lämnas av en grupp invånare ska en person utses som gruppföreträdare.

Du kan lämna ditt medborgarförslag direkt här på webbplatsen. Medborgarförslag kan också skickas via e-post eller brev till kommunkontoret i Storuman eller Tärna samservice. Du hittar kontaktuppgifter under fliken "kontakta oss". 

Lämna ditt medborgarförslag på webben (länk öppnas i nytt fönster)

Publicerad den 3 september 2019