Kommunfullmäktige

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: ks@storuman.se

Ansvarig nämnd
Sammanträde i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ, ungefär som kommunens riksdag. I kommunfullmäktige sitter politiker som valts direkt av befolkningen. Kommunfullmäktige beslutar i alla viktiga och övergripande frågor som rör kommunen och människorna som bor här.

Vart fjärde år är det allmänna val i Sverige. Svenska folket väljer då vilka partier som ska representera dem i riksdag, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige. Medborgarna i Storumans kommun väljer politiker till kommunfullmäktige. Det betyder att medborgarna har stora möjligheter att påverka och kontrollera att kommunen utför sina uppdrag.

Ledamöter och ersättare

Kommunfullmäktige i Storumans kommun har 31 ordinarie ledamöter. I kommunfullmäktige finns en ordförande, en förste vice ordförande och en andre vice ordförande. De bildar tillsammans det som kallas för kommunfullmäktiges presidium. De flesta politikerna i kommunfullmäktige är fritidspolitiker och sköter sina politiska uppdrag vid sidan av sitt vanliga arbete.

Kommunfullmäktige styr och beslutar

Kommunfullmäktige beslutar i alla stora, övergripande och grundläggande frågor som rör kommunen, som till exempel:

  • Kommunens budget och hur mycket skatt kommuninvånarna ska betala
  • Vilka nämnder som ska finnas
  • Väljer ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen och nämnderna
  • Väljer revisorer som ska granska kommunens verksamhet
  • Regler för hur politiker ska ersättas ekonomiskt (arvoden och liknande)
  • Årsredovisning och ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och nämnderna
  • Folkomröstning i kommunen

Innan ärenden tas upp för beslut i kommunfullmäktige måste de först ha behandlats av kommunstyrelsen och den nämnd som berörs av det aktuella ärendet.

Sammanträden

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga och öppna för alla. Kommunfullmäktige har fem ordinarie sammanträden varje år. Sammanträden hålls i Luspengymnasiets aula, Skolgatan 20 i Storuman. En gång per år hålls sammanträde i Tärnaby eller Hemavan.

När kommunfullmäktige ska besluta om budget och årsredovisning hålls allmänhetens frågestund. Det innebär att du som medborgare kan komma på sammanträdet och ställa frågor om budgeten och årsredovisningen direkt till ledamöterna.

Ställ en fråga till din förtroendevalda

Under fliken kontakta oss kan du ställa en fråga eller synpunkt direkt till din förtroendevalda politiker. Det går bra att ställa din fråga anonymt, men vill du ha ett svar behöver vi ha en e-postadress eller annan kontaktuppgift så att vi kan nå dig. Vill du hellre skicka ett mail direkt till din förtroendevalda politiker så finns det mer information i registret Troman som du hittar på länken nedan.

Förtroendevalda i Storumans kommunfullmäktige

Publicerad den 25 oktober 2022